Vastgoedbeheer

Huurbeheer van uw eigendom

Wij stellen al onze know-how tot uw dienst

...
Vrije tijd generator

Het is niet voldoende om over een onroerend patrimonium te beschikken, u moet ook weten hoe u die rendabel kunt maken en de duurzaamheid ervan kunt garanderen. En dat vraagt, naast vaardigheden, veel tijd...

Contacteer ons

Verhuurbeheer op maat van uw behoeften

Wat is een immobilienregisseur ?

 

Dit beroep wordt vaak aangeduid als "manager, beheerder,... ". Het is een professional die werkt in opdracht van een eigenaar. Hij of zij is verantwoordelijk voor het beheer en de rentabiliteit van het onroerend goed. In tegenstelling tot een syndicus, werkt de vastgoedbeheerder slechts voor één eigenaar, waardoor hij de verwachtingen en projecten van zijn klanten beter kan begrijpen. Deze beheerder zorgt voor uw eigendom van A tot Z.

Wat beheren wij?

 • Een huis
 • Een villa
 • Een appartement in een mede-eigendom
 • Een opbrengsthuis
 • Een kantorengebouw

Wat bieden wij aan?

Wij vertegenwoordigen u; en doen alles wat een eigenaar moet doen.

Wij verbinden ons tot :

 • Het pand te huur te zetten en het weer te huur te zetten

Wij zoeken de huurders. Ons agentschap is goed geplaatst voor zowel nieuwe huurovereenkomsten als voor hernieuwingen. Wij selecteren voor u kandidaat huurders en proberen de meest geschikte te kiezen zodat de verhuur van uw pand zo goed mogelijk verloopt en u niet voor verrassingen komt te staan. Wij doen de bezoeken en de publiciteitsfoto's voor sociale media en internet

Wij zorgen voor het opstellen van de huurovereenkomsten en nemen de nodige clausules op om eventuele valkuilen of redactiefouten te vermijden en zo eindeloze gesprekken op het einde van de huurovereenkomst met uw vertrekkende huurder te vermijden. Wij respecteren alle officiële regels en voorschriften die in dit soort documenten aanwezig moeten zijn.

 • Opvolging van de huurbetalingen

Wij houden individuele rekeningen bij voor elke entiteit en zorgen ervoor dat de huurgelden van de verschillende huurders worden geïnd. Wij versturen eventuele betalingsherinneringen, indexaties,...

 • Toezicht op de werken

Bij het renoveren of opknappen van een woning doen wij een beroep op gekwalificeerde vaklui met wie wij gewend zijn samen te werken. Wij volgen de voortgang van de werkzaamheden en proberen te onderhandelen en de beste prijzen te vinden.

 • Beheer van het onderhoud

Wanneer er onderhoud nodig is in het gebouw, zorgen wij ervoor dat het juiste bedrijf dit uitvoert. Wij verwittigen alle huurders per mail/telefoon en bezoeken de woning om er zeker van te zijn dat het werk correct wordt uitgevoerd.

 • Contact met huurders in geval van een geschil

Wij vertegenwoordigen u bij de huurders en behandelen de problemen indien deze zich voordoen! Wij zullen dit aan u melden in de maandelijkse verslagen of brieven voor uitzonderlijke geschillen. Het spreekt voor zich dat wij uw mening nodig hebben. Wij handelen altijd in overleg met u.

 • Inventaris van de inrichting

Wij doen een beroep op bekwame en erkende deskundigen voor de inventarisatie van de inrichting van uw appartementen. Dit om tegenstrijdigheden aan het einde van de huurperiode te vermijden.

 • Boekhouding

Wij voeren de boekhouding van al uw eigendommen. Wij sturen u een beheersverslag met alle ontvangen huurgelden van de afgelopen maand, evenals de details van de noodzakelijke uitgaven die van dit bedrag zijn afgetrokken. U ontvangt een berekening van het nettobedrag dat wij u zullen betalen met onze honorariumnota.

Om te beginnen met het genereren van vrije tijd neem contact met ons op